เกี่ยวกับเรา

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 ได้ลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทีมบริหารและฝ่ายนักวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์ความสามารถในด้านของการผลิตอาหารและขนม Licorice (ฟรุตกัมมี่ที่ไม่มีส่วนผสมของเจลาติน), ขนมผลไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001: 2008, GMP (Good Manufacturing Practice), และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ด้วยความพร้อมของทรัพยากรและทีมงาน ทางบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงบริการรับจ้างผลิตให้แก่ ลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด
• มีการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อดูเทรนด์และนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ลูกค้า
• นำเสนอนวัตกรรมใหม่และแนะนำรสชาติที่เหมาะกับผู้บริโภคในประเทศ, ระดับภูมิภาค รวมทั้งตลาดโลก
• เปลี่ยนจากความคิดให้กลายเป็นธุรกิจจริง

การผลิต
• เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเอกลักษณ์ตามความต้องการของผู้บริโภค
• อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมีความหลากหลายสามารถรองรับความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สายการบรรจุมีความยืดหยุ่นอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสามารถรองรับการบรรจุที่หลากหลาย
• โรงงานได้รับรองระบบ GMP และ HACCP

การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
• มีการวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพและการทดสอบทางจุลชีววิทยา ตั้งแต่การรับวัตถุดิบรวมไปถึงทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของการบรรจุ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน
• มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของเทคนิคการควบคุมคุณภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการบริหารจัดการ
• ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• บริการเป็นเลิศและลูกค้าพึงพอใจ
• พัฒนาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสำคัญ บริษัท, คู่ค้า, ลูกค้า และหุ้นส่วนด้วยความเคารพ โดยรักษาความลับทางการค้า, ไว้วางใจและให้ผลตอบแทนทางธุรกิจร่วมกัน

hair bundles

 

 

Copyrights © 2016 General Care Products Co., ltd. All rights reserved

Superfast shipping and i love the package. The human hair wigs is so soft, and there's no weird smell shedding. I ordered the 20" It's true to length and the lace matches my scalp so i dont need to tint it. The hair bundles is pre plucked and it has baby hair, havent done much customizations, just a few tweeks to make it look more natural as i like lace wigs to look a little thinner. Overall great purchase and i will update however i know the hair will not disappoint as i have bundlea from the same seller and I'm having no issues. You'll not regret this ladies. Take care of your lace wigs uk and you'll be good trust. This hair is amazing and definitely worth the price, straight out of the package the hair was soft and I was able to run my fingers through it after washing it and conditioning it, it got better the curl pattern on this human hair wigs is also very beautiful I didn't have to brush it for 2 days just had to wet it and run my fingers through it and I was good to go, I will definitely be purchasing again.